Tag Archives: thu gom phe lieu

Hiệu quả mô hình thu gom phế liệu ở Sơn Lộc

Sau gần 3 năm triển khai, mô hình thu gom phế liệu của Hội phụ nữ phường Sơn Lộc đã phát huy hiệu quả tích cực không chỉ trong việc góp phần làm xanh – sạch – đẹp môi trường, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường mà còn tạo được nguồn